Omogućeno plaćanje karticama

Kako bi našim klijentima olakšali plaćanje od sada je u našem salonu omogućeno i kartično plaćanje.